Komercijalni tisak

Procesni materijali

Oprema Eureka može obraditi sljedeće materijale u proizvodnji sklopivih kartona:

-Papir

-Tvrdi povez

cp

Oprema

Izrađivač kućišta

Vezivo, šivanje i šivanje na sedlo

Offset preša